Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Blote slangen

Jereims

van Jean-Léon Gérôme*

Hij geeft zich bloot, maar niet een krimp,
omdat hij nog wil groeien
in het tonen wat hij kan,
eens komt de tijd van slang en fluit,
in combinatie is hij man.

Nu heeft hij slechts een kleine slang,
die stellig nog zal groeien,
maar niet tot de lengte van
de slang die glijdt van hals tot kuit,
waardoor ’t publiek raakt in de ban.

Die mannen hebben zich gekleed
in mantels en in zwijgen,
want zij geven zich niet bloot,
maar maakt de man de vrouw tot buit,
dan wordt zijn eigen slang ook groot.

Hij geeft zich over aan zijn kunst
en hult zich in het zwijgen,
denkt alleen van klein tot groot,
eens komt de tijd dat hij zelf fluit,
terwijl de slang kruipt uit zijn schoot.

* Jean-Léon Gérôme (1824-1904)
Schilderij ‘De slangenbezweerder’

admin

Ald it nije jier yn

Lyrysk Deiboek

It is der net fan kommen,
’t fjoerwurk fan de Aldjiersnacht
hie neat ferlike mei de jierren
doe’t er folle jonger wie,
klapwjukjend seach er dat fan fierren.

Noch ien kear soks belibje,
hie syn winsk west foar de nacht
dat hy oant yn de geast ferklomme
en it lichem ek gjin rie
wist om wer by de tiid te kommen.

No stiet er foar de lêste
kear by ’t ljocht fan ’t âlde jier,
dat spegeljend noch hat te sizzen
wat him hjoed te wachtsjen stiet:
do komst no ienkear ek te lizzen.

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum