Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Wiisheid fan fisker en skipper

Keunst

fan Jacob Abels*

De jûn loek stadich nei de nacht,
wylst de rivier lei stil te blinken,
om’t de wyn him deljûn hie;
net alle seilen wiene strutsen,
om’t der noch in suchtsje stie.

Wa hie de wiisheid jûn yn pacht,
de fisker foar syn brea en drinken?
Wiisheid… wat er opdien hie
fan fisk, de kop yn ’t netwurk stutsen,
foardat hy oan ’t lûken wie.

Oars as de skipper op syn jacht,
romantysk driuwend op ’e winken
fan in twirke, dat wat hie
fan ‘dyn betsjoening wurdt ferbrutsen
as mear wyn oer ’t wetter giet’.

De wiisheid slacht op beide acht,
wol fisker en ek skipper skinke
fan syn oerfloed, sa’t ien  gie
foar ’t netwurk en de oar net strutsen
hie, mar folge stille rie.

* Jacob Abels (1803-1866)
Skilderij ‘Wiid rivierlânskip mei sylboat’

admin

Hearlik moai

Bibelbylden

fan Marc Chagall*

Breugeman
In merje foar de wein fan farao,
sa komst my foar it each, freondinne,
tusken hingers glimme wangen,
slank is dyn hals yn kralestringen,
sa rinst der strieljend hinne.

Breid
In foarst dy’t oan syn rike tafel sit,
sa sjoch ik dy, in grut bosk blommen
bisto, oars in boskje mirre,
dat rêstich leit tsjin beide boarsten,
sa fiel ik my ferromme.

Breugeman
Wat bisto moai, freondinne,
o, wat bisto moai,
as dowen binne dyn eagen.

Breid
Wat bisto moai, myn leafste,
do bist hearlik moai,
ús rêstbêd komt my foar eagen.

* Marc Chagall (1887-1985)
Skilderij ‘It breidspear’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum