Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Laatste groet

Jereims

van Jean-Léon Gérôme*

Niet te tellen alle groeten
die een sterveling gebracht
heeft al zijn levensdagen
met een goed of slecht humeur,
’t ging altijd zonder vragen.

Gladiator is een roeping
tot de strijd bij dag en nacht,
geen vrees kan hem weerhouden;
ook al slaat zijn laatste uur,
geen rilling van de koude…

… want de keizer zal hij groeten,
Caesar die van hen verwacht
dat ieder met verwoede
kracht de ander voor hem sleurt…
of laat die ander bloeden?

Caesar laat zich eerst vertellen
dat gekomen is ’t uur u
voor hen die hem begroeten:
‘Zij die sterven, groeten  u!’
De laatste voor zijn voeten.

* Jean-Léon Gérôme (1824-1904)
Schilderij ‘Ave Caesar, zij die sterven, groeten u’

admin

Harmens ûndergong

Lyrysk Deiboek

It wetter rekke stadich wei,
ferhurde ta in glêde baan,
sleat sleepboat Harmen yn,
wat alles oer de winter sei.

Foar Harmen wie dat net sa slim,
it hiele jier hie hy dêr lein,
hy wie al mei pensjoen,
de nije tiid hie ’t him foarsein.

De winter brocht in spannend spul
fan ridend folk deun by him lâns,
hy seach it oan mei nocht,
hie nea mear oan sa’n winter tocht.

Der wie gjin tinken oan teiwaar
en dat er djipper lei as oars,
hy wie no ienkear swier
fan aard, wa tinkt dan oan gefaar?

Mar doe’t it wetter boppe ’t dek
kaam, om him hinne riisden op
de bûlevaar en kaai,
doe wie ’t te let foar ‘help’ en ‘stop’.

Foar âlde Harmen wie ’t in ramp,
it hurde iis koe hy wol oer,
mar net oer oeral wiet,
sa as it soms in skip fergiet.

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum