Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Magnus Hirschfeld

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

In grut man mei it eachweid
op ’e leafde, strang ferbean
by wet en troch ús Leave Hear;
hy wie de jierren fier foarút:
sy kamen oan de ein ek klear.

De leafde net beheine
ta it houlik, man en frou
by wet en troch de Hear ferbûn;
hy wie foar elke leafdestút
en fierder… dat wie wat hy fûn.

Rjochts-ekstremisten holden
net fan wat er wie en sei,
sy holden har net oan de wet
en spilen foar de strange Hear,
fan homo’s hie dy gjin ferlet.

It eachtweid fan de nazi’s
wie beheind ta eigen ras
en leafde foar it heakkekrús,
sy wiene mei ’t ferskaat gau klear:
de ballingskip of ’t kamp as thús.

* Foto ‘Magnus Hirschfeld’

admin

Hoer Jeruzalem

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Jeruzalem,
de stêd fan trou en rjocht,
is wurden ta in gleone hoer
mei sulver dat ûnsuver is
en wetter yn de wyn.

Jeruzalem,
dyn hearen hawwe nocht
oan stellerij, de dief as broer,
se gripe wat te krijen is,
gjin widdo komt deryn.

Jeruzalem,
wol harkje nei de Hear,
Dy’t wraak nimt op wa’t docht gjin rjocht
oan widdo, wees en wa’t oars lijt,
Hy hellet kwea derút.

Jeruzalem,
de Heare bringt in kear,
dan sprekke rjochters yndie rjocht,
wurdst neamd stêd fan gerjochtichheid
en slútst it kweade út.

Yllustraasje ‘Jeruzalem’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum