Willem Tjerkstra’s thússide
admin

It krûkje

Keunst

fan Jan Miense Molenaer*

Lit rinkelje de tamboeryn
en huf mei stokken op ’e tromme,
earen kinne ’t net ûntgean,
se jouwe ’t oan de skonken troch,
lit elkenien hjirhinne komme.

Dus minsken, set de stap deryn,
de slaggen jouwe oan de mjitte,
’t spul mei jimme net ûntgean,
want sjoch, jim ha it no wol troch
hoe’t wy it krûkje dûnsje litte.

Hy fret genôch, syn búk as krûk
sit fol, hy hat him noch nea skamme
foar syn kop, de kreaze klean
gean foar ’t normale libben troch…
hy is te lyts foar moaie fammen.

Dus minsken, sjoch jim eagen út,
hear nei de tamboeryn en tromme,
bliuw dêr net as stokken stean,
mar dûnsje mei, it kin no noch,
it krûkje mei jim net ûntkomme.

* Jan Miense Molenaer (1610-1668)
Skilderij ‘Jonge muzikanten en dûnsjende dwerch’


admin

Fredesstêd

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

In blide tiding ha ’k foar Juda
nei’t syn stêd ferrinnewearre is,
gjin muorre stiet mear op syn plak,
de poarte hat gjin doarren mear,
de earmen misse ’t ûnderdak.

Mar dochs, fertrou op God, foar ivich
stiet Hy fêst, foar ’t folk in sterke rots;
wa’t op ’e hichte wenje, smyt
Hy del, har bolwurk stiet net mear,
troch earmen reitsje sy dat kwyt.

Foar jimme, earmen, set er muorren
op, in sterke stêd foar jim behâld,
doch dan de poarte iepen om
Gods folk deryn te litten, kear
gjinien, sis tsjin de frede: ‘Kom!’

* Foto ‘Sterke stêd’ 


Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum