Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Makkum

Skûtsjesilen
PDF Print E-mail
Ut it skûtsje-argyf 1966

Makkum, fiskersdoarp mar ek
foar skippen ûnder seil
dy’t fier de wrâld út foeren
foar it lêst fan ’t jier: ‘Wy binne gek,
dit barren bringt gjin heil,
it kostet ús tefolle oeren.’

Image

Slepe nei de Iselmar,
it túch derby en dan
as hobbelhynders dynje;
’t brûst dertroch mei seil en fok as tar,
mar H is wer de man
en sil gjin doekjes derom wynje.

Image

Twa en trije, hoe komt dat?
De Lemmer en de liuw
dy’t board oan board no lizze;
Sietse* springt oer ’t roer as wylde kat,
mar Rintsje** tinkt: ik bliuw
mysels, de winner mei it sizze.

Image

Skot op skot, mar dochs is ’t kamp,
de punten wurde dield,
foar Makkum net it measte,
skûtsjeleas is foar it doarp in ramp,
wat leech en heilleas fielt,
mar Rintsje bliuwt himsels, wurdt earste.

Image

*) Sietse Brouwer fan Ljouwert
**) Rintsje Ritsma fan De Lemmer

admin

It wite skuontsje

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
It stie dêr samar op ‘e stoepe,
it skuontsje fan sân sintimeter lang,
ferlern en sûnder bern dat slûpend
beweging yn ’t rochtoppe libben kriget,
sa hoeden noch de earste stapkes, bang
om fuort te sakjen yn de swarte naad,
dy’t tûzenfâldich him bedriget
en sjoch, dêr stie it skuontsje, dat syn skaad
in streek fan sân nei foaren krûpe liet.

Image

Wat stiet der letter op ‘e stoepe,
as ’t lichem útgroeit nei twa meter ta
en ’t libben panderet op te grutte foet,
wylst rûpen út ‘e naden krûpe,
mar sjoch, as stalferwikseling dan sa
de flinter fjouwer wjukken spriede lit,
dan fljocht der oer de midlife-stoepe,
op sânmylslearzens tusken wurk en wolk
de minske, woeksen út it skaad, en dy’t
noch altyd fan dat wite skuontsje wit.

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum