Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Poartefolk

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Image

Se sizze dat de Wetterpoarte
der kommen is om ’t frjemde folk
te kearen: ho, net fierder as de Kolk!
De skiednis lykwols seit it koarter:
de poarte kaam der foar ’t keunstsinnich folk.

Se sizze dat de himelpoarte
bewekke wurdt troch Petrus mei in swurd
en kaai: net fierder, earst godswurd!
De teologen binne koarter:
wa leaut der yn in god mei swurd en burd?

Image

Se sizze dat de Heaven swarter
en folle hjitter is as Lusifers,
mar liuw en mantsje binne by de les
en freegje ’t poartefolk: wa doart der
te snuven oan in libben sûnder stress?

Image

admin

Sechtjinkwadraat

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Net iens in fjouwerkante meter
sa’t er stiet yn ’t finsterbank,
mar dochs, de hiele lange winter
stiet it foar it finster blank
fan wetter, weagjend op ferbylding
fan de simmerwedstriid op
de Snitser mar, mar juster sylden
wettergekken, yn de kop
de start, wylst fluezen iis de finish
fan de winter tsjutten, by Langwar,
wat boaze oan de ynspiraasje
om mei ’t each op poel en mar
dy iene fjouwerkante meter
yn te ruiljen foar syn maat,
dy’t sile soe mei striid en faasje:
de sechtjinkwadraat.

Image

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum