Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Frjemd fjoer

Skûtsjesilen
PDF Print E-mail
Ut it skûtsje-argyf 1986

Image

De see by Starum koe net better:
ûnder ’t kalme wolketek
lei foar it each it flakke wetter.

It dykpublyk koe noflik sitte:
stuollen klapten se teplak,
it wachtsjen wie op ’t startskipsjitten.

It siet ek noflik op ‘e Panne:
Jan* mei Dieuwke** op ‘e roef,
dêrachter de passearre mannen.

Image

’t Waard minder op ‘e hurde lûken:
blauwe plakken op ‘e kont
en boppe har de brune doeken.

It skip wie net foarút te brânen:
’t lei him net oan har gewicht,
Snits kaam op trettjin frjemd telâne.

Oars gie it mei de beide bruorren:
Sietes striid mei Loadewyk,
sy brânden as twa frjemde fjuorren.

Image

* Jan van Akker
** Dieuwke de Graaff-Nauta,
steatssekretaris fan Ynlânske Saken

admin

Friso’s drinkeldea

Skiednisbylden
PDF Print E-mail
fan Jacob Christof Le Blon*
fan ûnbekend**

Image

Johan Willem Friso, wol
ûntkommen oan it kriichsgeweld,
mar doe’t it wetter hol
stie, hat de dea him meld.

Nei De Haach foar in petear
moast Friso oer it djippe wiet,
it fear lei foar him klear,
dêr’t al de koets op ried.

Under seil gie ’t fan de wâl
en brûzjend nei de oare kant,
troch twirren wiisde ’t mâl,
mar net nei oarlochstrant.

Fûler foel de wyn deryn
as troch de prins en skipper tocht,
it trochbestean waard skyn,
de takomst hie syn nocht.

Johan Willem Friso, net
ûntkommen oan de drinkeldea,
hat wol syn namme set,
it Fryske gea te stea.

Image

* Jacob Christof Le Blon (1667-1741)
Skilderij ‘Portret fan Johan Willem Friso’

** Gravuere ‘Drinkeldea fan Johan Willem Friso’ 

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum