Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Geen dominee

Jereims

van Vincent van Gogh*

Een kerk met klokkentoren,
die het volk de hoogte wijst,
waarin de hemel zich bevindt,
ik ben ermee geboren,
want mijn vader was een dominee.

Voor mij de inspiratie
tot het ambt van predikant,
voor wie de Geest komt als de wind,
hij brengt het Woord met gratie,
toch werd ik, Vincent, geen dominee.

Ik zocht de weg naar binnen,
kronkelend door heel het land,
waarin de hel zich ook bevindt,
vaak was ik buiten zinnen,
haatte kapelaan en dominee.

Het kwam tenslotte buiten
mij; wat voor mijn oog verrijst,
zijn nu de lijnen van een kind,
dat niet meer is te stuiten,
geen verhaal heeft voor een dominee.

* Vincent van Gogh (1853-1890)
Schilderij ‘De kerk van Auvers’’ 

admin

Draaiend nei de top

Skiednisbylden

fan Vladimir Tatlin*

Nei trije jier wie ’t lijen oer
fan boargers dy’t yn oarloch wiene:
’t nije Ruslân kleure read
mei as symboal de Tatlintoer.

Al draaiend gie ’t de hichte yn
sa’t kommunisten it graach seagen,
Ruslân waard in sovjet-steat
mei altyd folop sinneskyn.

Hy draaide lykop mei de tiid
op ynternasjonale weagen,
waard troch freon noch fijân keard,
sa op ’e top wie ’t útsicht wiid.

Foar wa’t net draaie woe, begûn
it lijen op ’e nij, sy diene
’t yn de nije steat ferkeard
en kamen fallend op ’e grûn.

* Vladimir Tatlin (1885-1953)
Model ‘Tatlintoer’
 

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum