Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Risiko

Lyrysk Deiboek

Hoe sil it komme
as in skûtsje heger sylt
as op fertroude weagen?
It risiko is nommen.

It moast wol barre
dat dit skûtsje weijûn waard
en yn fertroude hannen
kaam sûnder wer te farren.

It kaam troch wille
fan it Earnewâldster folk
mei hûndert gouden hannen,
sy koene ’t skûtsje tille.

It wurdt bewarre
by ’t museum foar it folk
dat mei ferhearde eagen
sjocht hoe’t de skippers garren…

… om mei te silen
yn de striid om it bestean
mei ’t risiko foar eagen
de delgong mei te fielen.

It is goed kommen,
want de ‘Risico’ leit fêst
te blinken yn de sinne…
stek op de skipperstomme!


Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum