Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Natuerlike wet

Lyrysk Deiboek

Hoefolle tearen ha ik al?
Ik bin al âld, mar hâld my goed
en bliuw noch jierren rjocht oerein,
want beammen stribje nei de hichte
mei tank oan poddestuollen by de foet.

Wy binne jong en stekke net
sa fier de kop en stâle út
de grûn, ha wol ferbining mei
de triedden fan in machtich netwurk,
dat mei de âlde beam kontrakten slút.

Wy fiere foar dy wetter oan
en fosfor, stikstof, sis dus mar
hoefolle, wy as liedings by
de fleet, wy litte dy net stikke…
dyn kost, dêr binne wy no ienkear foar.

Ik jou fansels ek wat werom,
as netwurk ha jim grut ferlet
fan fet en sûker om te dwaan
wêr’t jim op ’t lêst foar makke binne…
natuerlik is by ús de heechste wet.

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum