Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Master Gea

Lyrysk Deiboek

Wannear’t de wolken mei de sinne boartsje
sûnder ek mar ien drip los te litten,
slacht it gea foar master op,
fertelt hoefier de paden rinne.

De master struit syn wiisheid oeral hinne,
wiisheid dy’t de wittenskip net mjitte
kin, natuerlik is de rop
fan master yn al syn ferhalen.

Ferhalen dêr’t syn learlingen nei tale,
want it minskdom hat it sitte litten,
sloech syn master foar de kop,
mar hjoed sil ’t oars, it moat dochs kinne…

Sjoch hoe’t de paden nei de fierte rinne,
dêr’t de takomst leit, it wolkom hjitten
bart al boartsjend sûnder stop
troch wolken, sinne, ek troch master.  

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum