Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Quackers en yndianen

Keunst

fan Edward Hicks*

Wy binne by jim kommen
om yn frede troch te gean
as Quackers yn dit frije lân,
wy stribje nei in freedsum ryk,
genede is ús deistich lean.

Wy ha hjir altyd wenne,
stribje nei in goed bestean
as yndianen yn dit lân,
wy fiele ús natuerlik ryk,
ha gjin ferlet fan lean en klean.

De dieren binne kommen
sa’t de Hear it hawwe wol:
gjin liuw of tiger fret it laam,
der hearsket frede yn dit ryk,
genede makket magen fol.

Gjin dier hoecht hjir te wennen,
bisten ha har eigen aard,
sawol de tiger, liuw as ’t laam,
gjin dier is oan de oar gelyk,
elk hat op eigen wize baat.

* Edward Hicks (1780-1849)
Skilderij ‘It freedsume keninkryk’

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum