Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skiednisbylden category

admin

Grinzen ferlizze

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

It hat sa west en ’t sil wer barre:
nei in oarloch wurdt de grins ferlein,
de winner stelt de wetten op,
wa’t akseptearret, is ferslein.

Napoleon moast fierder farre
as nei Ruslân mei syn legermacht,
sadat de grinzen skoden op,
de winners holden strang de wacht.

De Dútske keizer is bedarre
yn ús lân nei’t hy de macht ferlear,
sadat de grinzen skoden op,
de winners spanden feestjend gear.

Ek Hongarije waard net sparre:
East-Europa kaam oars op ’e kaart
as foar de oarloch, ’t koe net op
mei nije lannen, rap paraat.

De sultans hiene iuwen garre
foar it grutte Ottomaanske ryk,
dat nei de oarloch lytser waard,
Turkije krige ûngelyk.

It hat sa west en ’t sil net barre
by ’t ferlizzen fan de eigen grins,
dan hâldt de strideraasje op,
wurdt elkenien romtinkend mins.

* Kaartsje fan de grinzen
nei de Earste Wrâldoarloch 

admin

Alkoholferbod

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

Lit ús op it libben drinke,
lit ús drinke op ’e dea,
der is neat tsjin op fleurich wurde,
freugde docht gjin minske kwea,
elk wurdt betsjinne op syn winken.

Lit ús tinke oan it libben,
ek in bytsje oan de dea,
dy’t wol wat hat mei dronken wurde,
alkohol lûkt troch de lea,
fersloppet wêr’t men earst nei stribbe.

Lit ús leare fan de Steaten,
dy’t feriene wiene tsjin
de alkohol om drûch te wurden,
mei it each op grut gewin,
mar wit dat drinkers fierder geaten.

Lit ús net nei oaren wize:
drinkers of wa’t bliuwe drûch,
want elk wurdt op syn wize wizer
yn de keamer of de kroech…
lit alle geasten fleurich rize.

* Foto ‘Alkohol wurdt ferballe’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum