Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skiednisbylden category

admin

Kupido

Skiednisbylden
PDF Print E-mail
fan anonym*

Image

Bêste dames, jou jim efkes del
en skôgje ’t wurk fan eigen hannen
dat ik justjes neier sko…
wat no? Wurd asjeblyft net kjel,
want hy befrijt fan alle bannen,
sa wurket Kupido.

Fenus hat him oer de leafde leard,
yn ’t poerlik neaken praktisearre
as de bolle mei de ko…
mar ho! Dat is gedoch fan neat
ferlike mei wat elk wurdearret
yn ’t wurk fan Kupido.

Bêste dames, jou jim rêstich del
en ûnderfyn it wurk fan hannen
ûnder wjukken fan in do…
dat sa! Genietsje dan fan fel
op fel en ’t wurk fan mânske mannen
en ek fan Kupido.

* Fresko ‘Kupidoferkeapster’ (earste ieu),
fûn yn in badplak súdlik fan Pompeii

admin

Laokoöns rjocht

Skiednisbylden
PDF Print E-mail
fan anonym*

Laokoön, pryster fan Apollo,
Troje wie de offerstêd
dêr’t hy syn taak folbrocht,
twa soannen krigen fan him sêd
en les yn wat wie rjocht.

Laokoön seach in houten hynder,
heech op poaten op it strân,
fertroude ’t offer net
dat komme soe út fijâns hân,
’t gie yn tsjin Trojes wet.

De pryster smiet, ta Trojes ear,
yn ’t offerhout syn spear.

Laokoön seach twa lange slangen
gliden by it hyder lâns
op beide soannen ta,
hy focht foar har, mar hie gjin kâns,
de dea moast harren ha.

Image

Foar ’t prysterrjocht wie Troje blyn
en helle ’t hynder yn.

* Moarmeren byld ‘Laokoön’ (earste ieu foar Kristus)
dat yn 1506 yn in wyngerd yn Rome ûntdekt waard.

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum