Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skiednisbylden category

admin

Magnus Hirschfeld

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

In grut man mei it eachweid
op ’e leafde, strang ferbean
by wet en troch ús Leave Hear;
hy wie de jierren fier foarút:
sy kamen oan de ein ek klear.

De leafde net beheine
ta it houlik, man en frou
by wet en troch de Hear ferbûn;
hy wie foar elke leafdestút
en fierder… dat wie wat hy fûn.

Rjochts-ekstremisten holden
net fan wat er wie en sei,
sy holden har net oan de wet
en spilen foar de strange Hear,
fan homo’s hie dy gjin ferlet.

It eachtweid fan de nazi’s
wie beheind ta eigen ras
en leafde foar it heakkekrús,
sy wiene mei ’t ferskaat gau klear:
de ballingskip of ’t kamp as thús.

* Foto ‘Magnus Hirschfeld’

admin

Vladimir Lenin

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

In ryk fermidden brocht him nei
de earmoed fan ’t gewoane folk,
it wie foar Lenin dit kontrast
dat fierde nei de revolúsje,
’t kommunisme waard de nije wei.

Marx brocht him mei ‘Das Kapital’
op wei nei ’t proletariaat,
dat libbe sûnder ideaal
en hie yn nimmen mear fidúsje…
Lenin lykwols spriek in nije taal.

Gjin oergong fia ’t boargerrjocht,
dat wie foar ’t folk gjin gongber paad,
’t moast daliks trochgean, yn ien haal
de brede wei fan revolúsje
op, de tsaar waard bûten ’t sintrum brocht.

De opgong makke hy noch mei,
it stribjen om ’t gewoane folk
te heljen út ’e lege kast
om nei de folle te ferhúzjen…
nei de tredde klap wie Lenin wei.

* Foto ‘Vladimir Lenin’
 

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum