Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Mytebylden category

admin

Perseus

Mytebylden

fan Giorgio Vasari*

As bern waard hy mei mem opsletten
yn in houten kiste, dêrnei goaid
yn see en rêden troch in fisker…
hy hat it yn it libben roaid.

Hy kriich de opdracht om de holle
fan Medousa fan de romp te slaan,
de nimfen joegen him sandalen
mei wjukken, sa koe hy it dwaan.

Athena skonk him skyld mei spegel,
dat hy kriich Medousa net yn ’t each,
koe troch har net ferbline reitsje,
omdat sy yn de spegel seach.

It slagge Perseus om de holle
fan de romp te skieden, ’t wie de slach
om yndruk op it folk te meitsjen,
sa waard ferhege syn gesach.

Foar Andromeda moast er fjochtsje
tsjin de seeslang, dy’t as offer har
ha woe, mei help fan syn sandalen
brocht hy it meunster yn de war.

Sa’t earder oanjoech it orakel,
brocht er oan de ein syn pake om,
syn diskus rekke Argos’ kening,
it lot joech net om rjocht en rom.

* Giorgio Vasari (1511-1574)
Skilderij ‘Perseus en Andromeda’

admin

Marsyas

Mytebylden

fan Francesco Trevisani*

Mei de earen fan in bok,
in bonkich lichem mei in sturt,
rûn satyr Marsyas te fluitsjen,
streekrjocht nei syn ûngelok.

Fluitsje koe Athena ek,
útfynster fan it ynstrumint,
’t wie gjin gesicht, troch ûnsjoch spyljen
joech sy him, fataal, de stek.

Marsyas wist dat earst net,
hy fûn de fluit en spile fuort
in fleurich wyske foar de goaden,
tsjin Athena ’s wil en wet.

God Apollo hie in lier,
dus dage Marsyas him út:
in wedstriid mei de ynstruminten…
foar de satyr gjin fertier.

Marsyas ferlear de striid,
waard bûn en rekke út ’e hûd,
hy koe nei fierder libjen fluitsje,
dat Athena striele bliid.

* Francesco Trevisani (1656-1746)
Skilderij ‘Apollo en Marsyas’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum