Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Natuerlike wet

Lyrysk Deiboek

Hoefolle tearen ha ik al?
Ik bin al âld, mar hâld my goed
en bliuw noch jierren rjocht oerein,
want beammen stribje nei de hichte
mei tank oan poddestuollen by de foet.

Wy binne jong en stekke net
sa fier de kop en stâle út
de grûn, ha wol ferbining mei
de triedden fan in machtich netwurk,
dat mei de âlde beam kontrakten slút.

Wy fiere foar dy wetter oan
en fosfor, stikstof, sis dus mar
hoefolle, wy as liedings by
de fleet, wy litte dy net stikke…
dyn kost, dêr binne wy no ienkear foar.

Ik jou fansels ek wat werom,
as netwurk ha jim grut ferlet
fan fet en sûker om te dwaan
wêr’t jim op ’t lêst foar makke binne…
natuerlik is by ús de heechste wet.

admin

Hoopblêd

Lyrysk Deiboek

Hynders litte spoaren achter
lykas nachtfroast op ’e grûn,
sels yn de maitiid yn de stêd,
dêr’t hynders selden komme,
mar sjoch it grutte hoefblêd.

Rym of ryp, dat wite rimet
net mei wat foar blommen sûn
is en wat men ferwachtsje mei:
de maitiid dy’t al kommen
is, mar noch net op moandei.

Lit de eagen heger glide,
want it is net op ’e grûn
te finen wat de maitiid rêdt:
is ’t ûnder wyt ferklomme,
it grien sprekt fan it hoopblêd.

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum