Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Karantêne-eilân

Lyrysk Deiboek

Foar pampus leit er, sûnder wurk,
gjin minske bringt er ’t wetter oer
om al syn sinnen te fersetten,
mar ien sin bliuwt oer fan dat gehiel:
lit dy op ’t eilân net besmette.

Mar ast allinnich bist, swim dan
dêrhinne, op in eilân rinst
gjin risiko, fersetst dyn sinnen
solo mei it lichem en de siel,
korona sil de slach net winne.

Hast al dyn sinnen har gerak
jûn, stap dan by it skip oan board
dat hjoed in protte grûn fersette
sil om op te smiten, diel nei diel,
in eilân neffens oerheidswetten.

admin

Sinnekrêft

Lyrysk Deiboek

Watfoar krêften hjir ek spylje,
slacht de kroan foar master op
om yn de hiele wrâld te hearskjen,
diktatuer dy’t tsjin de frijheid striidt,
ferwachtsje dan in oare tiid.

As de dize nei it tsjuster
hingjen bliuwt, gjin útsicht op
de himel jout, oer ’t minskdom hearsket,
sa dat men net mear foar frijheid striidt,
ferwachtsje dan in oare tiid.

Ha fertrouwen yn freon sinne,
dy brekt troch en rêdt it op
om hiel de wrâld yn ’t ljocht te setten,
dat yn stroom feroaret, wiid en siid
ferwachtet men in oare tiid.

Watfoar krêften hjir ek binne,
lit de kearnkrêft leaver op
de sinne bliuwe, dy’t ferljochtet
mei syn strielen Lankhorsts sinnepark,
yn plak fan tou paniele-ark.

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum