Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Fierder rinne

Lyrysk Deiboek

Wêr sille dy twa hinne
no’t de sinne noch net riist
foar minsken yn de iere moarn?
Gjin boerd dat nei de takomst wiist:
‘Lit ús mar fierder rinne, soan.’

‘Mar heit, hoe soe it kinne
dat de himel no yn brân
stiet, wa stiek oan dat fjoer?’
‘Gjin minske hat dêryn de hân,
want oer dat fjoer giet de natoer.’

‘Lit ús mar fierder rinne,
heit, dan stelle wy de fraach
oan de natoer, dy kin it wol
fertelle, want wol heit net graach
it antwurd witte… ik hâld fol.’

‘Do silst de wierheid winne,
soan, troch beide: wittenskip
of ek mystearje, hâld mar fol;
in stjer is grutter as in stip,
de sinne mear as ljochte bol.’

 

admin

Kop derûnder

Lyrysk Deiboek

Gjin kwestje fan de kop noch
langer yn de fearren,
stek de kop der boppe-út,
mei rjochte hals it deiljocht sjen
en tagelyk it moarnsliet hearre.

Stek dan de kop derûnder,
ûnder wetter foar it
earste miel, it wetter rint
de snaffel út, krekt as by ’t bern,
mar net omdat it dêrfan koarret.

Fan ûnderen nei boppen,
snaffel ticht en iepen,
wa’t it langste folhâldt, wint
kondysje en in kostlik miel,
lit him dan mar de dei troch sliepe.

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum