Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Feroare

Keunst

fan Jacob Backer*

Hy wie noch jong, hie krollich hier
en brune eagen dy’t fier seagen,
lippen meastal faninoar
foar praatsjes rûnom hinne,
ek om yn te nimmen drank of bier.

In folle flesse gie deryn
yn lege oeren, ’t wie gjin leagen;
meastal kriich er ’t foar elkoar
om noch rjochtop te rinnen,
mar ferrek, der siet gjin drip mear yn.

Doe’t hy al âld wie, mei ’t hier griis
en eagen dy’t hast neat mear seagen,
mei de lippen opinoar,
wat soe er oars noch kinne
as himsels te sjen, tichtby… en wiis?

* Jacob Backer (1608/1609-1651)
Skilderij ‘De drinker’
Skilderij ‘Alde man mei spegeldiggel’

admin

Swart goud

Keunst

fan Robert Gwelo Goodman*

It goud leit net yn Ingelân,
dus lit ús gean nei Afrika
om dêr it op te djipjen;
stek de beammen yn de brân
om dêr in goudmyn op te bouwen.

Wy stjoere swarten yn de grûn,
sy witte fan gjin kleurferskil
en ha har net ferdjippe
yn hoe hâlde wy it sûn,
sy kinne op ús myn fertrouwe.

Wat boppe komt, is wol fertroud
yn hannen fan de kolonist,
dy’t djipper dolt as swarten
mei syn geast fan suver goud…
in grut ferskil mei smoarge klauwen.

* Robert Gwelo Goodman (1871-1939)
Skilderij ‘De goudmyn fan New Gogh’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum