Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Tusken leed en hillichheid

Keunst

fan Mikhail Nesterov*

Syn antlit tsjûget noch fan lijen
nei ’t mystearje fan syn dea,
dy’t nimmen op ’e hichte brocht,
hy doarmet noch troch stêd en gea.

Hy soe de tsarekroan wol krije
om’t syn broer Fyodor stoar,
mar doe’t er njoggen wie, besocht
de dea ek him en song it koar:

Do tsarevich, noch mar in jonge,
Dmitry, gean do no op reis,
foar ivich skynt foar dy it ljocht,
jou ús in glim foar ûnderweis.

It Russysk folk bliuwt foar dy sjongen
ûnderweis yn syn bestean,
want do wurdst hillich, dyn goed rjocht
om tusken God en folk te gean.

Dyn wêzen is noch in mystearje
tusken leed en hillichheid,
as gids foar ’t folk bisto it ljocht,
dat strielet oant yn ivichheid.

* Mikhail Nesterov (1862-1942)
Skilderij ‘De fermoarde tsarevich Dmitry’

admin

Mei elkoar op aventoer

Keunst

fan Peter Paul Rubens*

Sy hat de koaltsjes gloeie litten,
want bûten is ’t ferhipte kâld,
gjin sprake noch fan sudewyn,
dy’t jong en âld op waarmte hâldt.

De beppesizzers liet sy witte:
‘Wat bûten bart, is myn behâld,
dêr gean ik hielendal op yn,
want deale, wa hat it oer âld?’

De jonges seagen it wol sitten:
ús beppe springt wer út ’e bân;
de lêste kear, al wiken lyn,
stie binnendoar ’t spul yn de brân.

Dus hoege sy hjoed net te switten,
want bûten is it ûnder nul,
de wyn komt út it easten wei,
’t is no de tiid foar ’t gleone spul.

‘Kom, jonges, om de fjoerkoer hinne,
behalve waarmte riist it ljocht
der ek út op, want mei elkoar
ha wy it aventoer opsocht.’

* Peter Paul Rubens (1577-1640)
Skilderij ‘In âlde frou, in jonge en in jongfeint
waarmje har by in fjoerkoer’
 

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum