Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Rolmodel

Keunst

fan Jacob Backer*

Hy fielde him in foarst te ryk,
mar sûnder jild, wol mei in kroan,
sa rûn er troch it iepen fjild
te fluitsjen, dûnsjend oer de greppel,
as model foar Janneman, syn soan,
al hoedzjend ek de keppel.

De keppel harke nei de fluit,
fan heech nei leech, it wie de toan
dy’t oprôp: ‘Jou jim no mar del!’
Hy hoegde langer net te roppen,
bleau as kening sitten op ’e troan
en telde spyljend alle koppen.

Syn fluit fertelde fan it ryk
dat hy as hoeder stichte hie,
fan leech nei heech, in moai model
om sûnder fluit te imitearjen
troch de soan, dy’t grutsk foar hoeder stie,
de keppel koe ’t wurdearje.

* Jacob Backer (1608/1609-1651)
Skilderij ‘Hoeder mei krânse en fluit’
Skilderij ‘Jonkje yn hoedersklean’

admin

Wjukjende stjerren

Keunst

fan Vincent van Gogh*

Gjin sprake fan in drokke jûn,
de lange dei hie bannich west
mei wurk dat briek de wurge lea,
sy wiene oan it wiffe libben bûn.

Jûn spriek de stilte harren ta
yn ’t rûzjen fan de Rhônestream,
dy’t kronkele troch stêd en gea:
‘Jim sille op ’e grûn de hichte ha.’

Sy rûnen by it wetter lâns
as wie ’t bestean op slach in dream,
gjin wurk mear foar it deistich brea:
‘Jim krije fan de hichte kâns nei kâns.’

Oan stjerren waarden wjukken bûn,
se kamen út ’e hichte wei
as ingelkoar, dat song as ea
yn Betlehem: ‘It wurdt jim jûn noch jûn.’

De Rhônespegel liet har sjen
de kleare ljochten fan de stêd
as paden nei it lok as nea
tefoaren: ‘Trochgeand libben mei it bern.’

* Vincent van Gogh (1853-1890)
Skilderij ‘Stjerrenacht boppe de Rhône’


Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum