Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Wurden as spikers

Bibelbylden

fan Gustave Doré*

As Preker wie ik net allinnich wiis,
mar ha ’k it folk ek wiisheid brocht,
ik naam de dingen yn berie
en ha in protte ûndersocht.

Ik ha as Preker nei de wurden socht
om oer te bringen sa’t it wie,
as spikers sloech ik se deryn,
’k wie like puntich yn myn rie.

Ien rie jou ik noch as it einbeslút,
myn soan: der is in protte skreaun,
lês dy net wurch, want dan wurdst blyn
foar Gods gebod, de tiid troch bleaun.

* Gustave Doré (1832-1883)
Yllustraasje ‘Preker’


admin

God ier betinke

Bibelbylden

fan ûnbekend*
fan ûnbekend**

Tink oan dyn Skepper yn dyn jonge jierren
foardat
deis de noed opspilet,
nachts de sliep net komme wol,
dan wurdt it libben swierder…
foardat
beide earmen trilje,
sterke skonken slopper wurde,
tosken net mear wurkje,
dan wurdt it libben swierder…
foardat
de stim syn krêft ferliest,
terms en mage minder wurkje,
wat derút moat, amper giet,
dan wurdt it libben swierder…
foardat
it hier fergrizet,
de beweging giet derút,
middels net mear helpe,
dan wurdt it libben swierder…
foardat
dyn kostber libben nei de ein rint
en úteinlik oan de ein komt,
dan keart it stof werom,
wylst de geast in ivich libben wint.

* Yllustraasje ‘Jong’
** Yllustraasje ‘Ald’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum