Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Liet fan soere druven

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Lit my myn freon besjonge,
dy’t in hege wyngerd hie
mei stokken op ’e bêste grûn,
omhakke sûnder strúk of stien,
mei toer en kûpe foar it parsen,
dat hy hie syn bêst wol dien.

Mar koe myn freon wol sjonge
oer de druven fan syn grûn?
Se smakken soer, net ien wie swiet.

Lit no myn freon mar sizze
wat er mei syn wyngerd docht:
‘Gjin stek bliuwt op ’e râne stean,
elk kin dêr samar yn en út
en hinne wâdzje oer de stokken,
muorrefêst stiet myn beslút!’

’t Wurdt tiid om no te sizzen
dat it folk dy wyngerd is:
bloedbestjoer is út op bút.

* Foto ‘Ferrinnewearre wyngerd’


admin

Pracht foar de rest

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Is de sier fan froulju fuort,
ôfwosken har ûnhuerens,
is weispield alle bloed
dat manlju floeie lieten,
dan jout de Heare groeiend guod.

Juda’s lân lit sjen syn pracht,
foar Israel in eare,
de rest dy’t oerbleaun is,
sil trochgean foar in hillich
folk, jout de Geast fan flammen acht.

Want de Geast brânt alles skjin;
de skepping fan de Heare
is deis in wolk fan reek
en nachts de gloed fan flammen,
mar hat dy hearlikheid wol sin…

… as it folk dêr net oer kin?
Beskerming fan in tintkleed
en tûken docht him goed:
gjin lêst mear fan de hjitte,
by stoarm en rein is ’t ek net min.

* Yllustraasje ‘Groei’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum