Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Leafde

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Wa kin de leafde tsjutte,
binne dêr wol wurden foar
of giet sy fier dêrboppe út?
De leafde lûkt in himelsk spoar.

De leafde kin betsjutte
folle mear as wat men tinkt,
gjin wurd stekt djipper as in tút,
dy’t oan it hert de slachkrêft skinkt.

De leafde is sa sterk wol
as de dea, de hertstocht hurd
as ’t deaderyk, de gloede komt
út flammen fan de Heare fuort.

De wetterstreamen kinne
net de leafde dwêste, gjin
rivier spielt fuort wat leafde docht,
sy spielt sels alle smoargens skjin.

* Yllustraasje ‘Leafde’

admin

Winnende leafde

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Breugeman:
Do bist moai en leaflik,
it leafste wat in man begeart,
dyn postuer is as in palmbeam,
dyn boarsten binne dadeltrossen,
klimme wol ik yn dy beam
en nei syn trossen gripe,
dêrby binne lege hulen neat;
nei apels rûkt dyn azem,
dyn ferwulft skinkt kleare wyn,
dy’t my, dreamend, oer de lippen rint.

Breid:
Ik bin fan myn leafste,
syn langstme giet hjoed út nei my,
kom mar mei, wy gean it fjild yn,
lit ús nachts yn de wynberch dreame,
ier al nei de wyngerds gean
en sjen nei iepen blossems,
alles liket yn de bloeitiid nij;
myn leafde wol ik oan dy
jaan, de leafdesapels rik
ik dy ta, sjedêr de leafde wint.

Foto ‘Palmbeam’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum