Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Preker

Bibelbylden

fan Gustave Doré*

As Preker gean ik troch de tiid,
hoewol’t ik ’t leafst net preekje wol,
neam my mar timpellearaar,
want ik lear ek yn dy rol.

In soan fan David bin ik ek,
de kening fan Jeruzalem,
syn geast is oer my kommen,
dat ik sprek ek neffens him.

As soan bin ik gjin Salomo,
dy’t bea om wiisheid foar ’t belied
om oer syn folk te fieren,
soms kaam ’t wurd net ta de died.

Nei wiisheid socht ik libbenslang,
heech yn de loft en op ’e grûn,
op elke wiffe wize,
mar wat ha ik sa al fûn?

Yllustraasje ‘Preker’

admin

Kom mar, Hear!

Bibelbylden

fan Pieter Lastman*

Jehannes sprekt wer:

De Geast hat ynspirearre
de gemeente, dy’t as breid
de komst ferwachtet fan de Hear,
sy sizze:
‘Kom wa’t toarst hat no nei ’t
libbenswetter om te drinken,
’t stiet foar jimme klear.’

Ik bin ek ynspirearre
troch de Geast, elk fisioen
kaam my foar eagen, no is ’t klear,
ik sis dus:
‘Wat jim yn dit boek fûn
ha, moat yn syn wêzen bliuwe,
gjin feroaring mear!’

De Hear, dy’t ynstiet foar dit
boek, seit dat Hy al gau komt,
dus ik sis: ‘Amen, kom mar Hear!’

* Pieter Lastman (1583-1633)
Skilderij ‘Jehannes op Patmos’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum