Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Messiaanske kening

Bibelbylden

fan Arent de Gelder*
Jesaja

Der komt in tiid fan in regear
fan kening en bestjoerders
dat it rjocht yn acht nimt foar it folk,
de takomst ljochtet klear.

Dan jout de kening foar it folk
beskutting yn it stoarmjen,
biedt in skûlplak foar de stjalprein oan,
dy’t foarmet kolk nei kolk.

De foarst is as in wetterloop
dy’t rint troch toarre oarden,
as in mânske rots foar ’t koele skaad,
nei wanhoop is der hoop.

De eagen sille dan skerp sjen,
de earen binne iepen,
wa’t problemen hat yn it petear,
foar him giet neat ferlern.

* Arent de Gelder (1645-1727)
Skilderij ‘Kening David’


admin

As liuw en fûgel

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

As in liuw, sa is de Hear,
hy grommet oer syn bút
en wurdt net bang wannear’t frjemd folk
tsjin him optromme wurdt,
hy feroaret net om har gebear,
berch Sion sjocht nei syn befrijing út.

As in fûgel is de Hear,
hy wjukket boppe ’t nêst
mei jongen, sa hâldt Hy syn skyld
heech foar Jeruzalem,
rêdt de stêd, bringt yn it lot in kear
fan Sions berch, by Him stiet it foarfêst.

* Foto ‘Liuw’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum