Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Tsjinstfeint fan de Hear

Bibelbylden

fan Jezusmariagroep*
Jesaja

Sjedêr myn tsjinstfeint
dy’t My boppe alles giet
en dêr’t Ik achter stean,
myn Geast ha ’k yn him jûn,
sadat hy foar it kniesde stiet.

Hy sil net raze,
roppe sil er likemin,
de strjitten galmje net
fan wat syn boadskip is,
foar him hat grut fertoan gjin sin.

Gerjochtichheid is
wat er ’t heidenfolk sjen lit,
it kniesde reid sil hy
net brekke, ’t flamke lit
er brâne, blaast net út de pit.

Hy sil net wifkje,
rekket ek net kniesd foardat
gerjochtichheid it wûn
hat yn de hiele wrâld,
syn lear komt yn elk lân oan bod.

* Yllustraasje ‘Tsjinstfeint’

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum