Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Ik sil der wêze

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Domenico Fetti*

Fan ’t paleis nei de woestyn,
fan prins is Mozes hoeder wurden,
mei de skiep yn stil petear,
ynienen slacht de lôge yn
in strúk, te wûnderlik foar wurden.

Image

Fan de keppel nei it fjoer,
dan gean de skuon fluch fan de fuotten,
want sa hillich is de grûn,
de wurden slaan op Mozes oer,
befrijing is ek hillich moatten.

Fan de WA-fraach nei IK SIL
DER WEZE, troch dy namme witte
slaven dat befrijing komt,
mar Mozes’ mûle rekket stil
as machten slaggen sprekke litte.

Fan de stilte nei it wurd
fan broer Aäron tsjin de machten
fan Egypte oer it folk
dat loskomt om te wurden grut
yn tal, al ieuwenlang ferwachte.

* Domenico Fetti (sirka 1589-1623)
Skilderij ‘Mozes en de brânende toarnbeistrúk’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum