Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Heechliet oer de fal

Bibelbylden

fan ûnbekend*

In machtich lûd klonk as in liet:

Halleluja, ear oan God,
dy’t macht hat en it heil jout,
de macht om in rjochtfeardich oardiel
út te sprekken oer de hoer fan Babylon,
dy’t oer de ierde grut ferdjer brocht,
sadat in swiere straf kaam op har del,
Gods feinten hat sy ek fermoarde.
Sjedêr de hoer yn fjoer en flam,
de reek ferdriuwt it lêste ljocht,
nea wurdt in toer wer boud.

Ien stim kaam by de troane wei:

Dêrom loovje God, jim allegear,
fan lyts oant grut, in machtich koar,
Him tsjinje al syn feinten,
de iene nei de oar,
foar har is ’t heil. 

* Yllustraasje ‘Himelsk koar’

 

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum