Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Ferwyt

Bibelbylden

fan Rembrandt*
Jesaja

Jawis, dit sis Ik as ferwyt:
do hast neat foar My dien,
gjin offer hasto brocht,
sels ha Ik dy net roppen heard
om help, dyn eigen gong bist gien.

Oan My wiest sels gjin krommel kwyt,
dyn sûnden hast My jûn
en ûngerjochtichheid,
dyn misstap wiske Ik wol út
en sûnden binne dy ferjûn.

Bring mar in oanklacht tsjin My yn,
dyn stamfaar wie ’t al mis
mei, ’t hillichdom waard ek
ûntwijd, sels troch de hegerein…
dyn ûndergong wie dêrom wis.

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘Jeremia treurjend oer
de ûndergong fan Jeruzalem’

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum