Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief fan Jehannes 1

Bibelbylden

fan Rembrandt*

It Wurd is libben wurden,
wy ha ’t heard en tagelyk ek sjoen
yn Kristus doe’t hy by ús wie,
wol harkje nei syn wurden.

God is yn ’t ljocht, it tsjuster
heart net by Him, is mei ’t kwea ferbûn;
as wy syn ljocht net by ús ha,
dan reitsje wy ’t paad bjuster.

’t Is sûnde om te rinnen
op in tsjuster paad, jou earlik ta
datst dan de oare net mear sjochst,
do stiest folslein allinne.

De ivichheid is kommen
mei de Hear, mei Wa’t wy mienskip ha
en wy mei jim troch ’t tsjûgenis,
dus libbet elk ferromme.

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘Kristuskop’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum