Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Spegeljende Kolk

Lyrysk Deiboek

It bylket like flak as earst,
doe’t froast de Kolk ta iisbaan makke
yn in wike as fan âlds,
elk hie de slach samar te pakken.

De motor sloech ek samar oan,
hoewol’t de maitiid it net meitsje
koe mei nachts noch ûnder nul,
elk woe al ier yn topfoarm reitsje.

De foarmen ljochtsje dûbel op,
sawol op ’t wetter as dêrboppe,
blakstil waar jout ’t spegelspul
in simmersk oansjen, sicht op toppen…

… fan nocht om nei de Kolk te gean,
nei’t froast in flakke iisbaan makke
hat, mar no om as fan âlds
kâldwei in koel glês bier te pakken.

admin

Mein Kampf

Skiednisbylden

fan Adolf Hitler*

Wa’t yn de sel sit, krijt gjin romte
om te striden op it fjild,
mar kin syn slach wol slaan
mei ideeën foar de pinne
om yn wurden troch te jaan.

De romte wurdt de Joad ûntnommen,
om’t er net foldocht oan ’t ras
dat opslacht foar de winst;
lit it joadske folk net rinne,
konsintraasje op syn minst.

Jou eale Dútsers alle romte,
yn it easten leit de grins
foarby de Oeral, dêr’t
kampen Joaden bergje kinne,
elkenien natuerlik stjert.

Wa’t út ’e sel komt, lit him jilde
mei ideeën skerp op skrift,
noch skerper op it fjild;
slach nei slach sil Hitler winne,
om’t syn wurd as oantrún jildt.

* Adolf Hitler (1889-1945)
Boek ‘Mein Kampf’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum