Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan de Hebreeërs 1

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Wol harkje nei de tiid
fan doe en hjoed de dei,
doe wiene it profeten
troch wa’t God kaam mei syn wurd,
mar hjoed fertel ik fan de wei
dy’t Kristus mei ús giet.

Gjin ingel lykas Hy,
dy’t trochgiet foar de Soan
fan God om heech te sitten
op ’e troan yn ’t himelryk;
as stoarmwyn fljocht in ingel oan,
mar Kristus bliuwt derby.

Hy waard oan ús gelyk,
as minske troch de dea,
hat ús net sitte litten
yn eangst foar hoe’t it komt;
in ingel middelet foar ús nea,
mar Kristus liedt nei ’t ryk.

* Fragmint út ’e brief oan de Hebreeërs

admin

Fabius Maximus

Mytebylden

fan ûnbekend*Doe’t Hannibal mei oaljefanten
oer de rûge Alpen teach,
seach Rome dat mei ôfgriis oan,
de fraach wie: wapens of gesanten?

Earst wie it antwud om te striden,
mei it leger ’t noarden yn,
want Hannibal moast fan de troan,
it draaide út op oare tiden.

De nederlaach koe sprekken lije:
Fabius brocht hoeden yn,
’t kaam op foarsichtich fjochtsjen oan,
dan soe men Hannibal wol krije.

Foar Rome doogde ’t fan gjin kanten
kaam úteinlik as krityk,
dat Fabius moast fan de troan,
mar dy hold fêst oan syn gesanten.

Konstant teach Fabius troch ’t libben:
hoeden, trou oan syn gelyk,
dochs is hy sûnder eare stoarn,
hoewol’t er nei it lykwicht stribbe.

* Byld ‘Quintus Fabius Maximus’

 

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum