Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Sûnder kop of sturt

Skiednisbylden

fan Wassily Kadinsky*


Wat soene al dy foarmen wêze?
Grif misfoarme sa te sjen
en ûnfolslein, yn tizen,
gjin begjin en sykjen oan,
de ynhâld giet ferlern.

De letters binne net te lêzen,
roppe sa gjin bylden op
fan delgean en wer rize,
op ’e grûn of op ’e troan
of komt it op ’e kop…

… ferkeard? De keunstner koe it witte,
keas foar ’t each in oare wei,
soe sa de takomst wize,
disharmoanysk waard de toan,
de tiidgeast achternei.

Lit nimmen mear ferjitte
dat Kadinsky rûn foarop,
al bliuwt dat yn de dize
sûnder titel, dé ikoan
fan sûnder sturt of kop.

* Wassily Kadinsky (1866-1944)
Akwarel ‘Sûnder titel’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum