Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Noarsk idoal op ‘e Súdpoal

Skiednisbylden

fan ûnbekend*
fan ûnbekend**

Untdekke waard syn libbensdoel
as keardel út in seemansskaai,
fan noard nei súd, wif oer de weagen,
oer it hurde iis by nacht en dei.

De Súdpoal waard syn tuskendoel,
it waard in striid mei Robert Scott,
dy’t tagelyk de poal foar eagen
hie, de hurde dea waard dêr syn lot.

Amundsen sylde mei de Fram
troch iepen see nei ’t Ross-plato,
earst waard de skos fansiden reage,
mar úteinlik kreake ’t iis: ‘Hâld ho!’

De fjirtich hûnen loeken fûl
de fjouwer sliden oer it iis,
Amundsen dy’t fiif libbens weage,
wifke tusken libbensdoel en wiis.

Mar sechtjin hûnen bleauwen oer,
de deade bisten waarden foer,
dy massamoard wie wier, gjin leagen
dy’t mei ’t skip werom nei ’t noarden foer.

Amundsen brocht de wierheid mei
dat hy as earste op ’e poal
oankaam, Scott hie tefolle weage,
dat sa waard Amundsen Noarsk idoal.

* Foto ‘De Fram’
** Foto ‘Noarske flagge op ’e Súdpoal’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum