Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Berjocht fan Barnabas

Bibelbylden

fan ûnbekend*

As Paulus der net wie,
dan hold ik it net fol
op reis oer see en lân,
hy hat mei wurd en die
de grutste rol.

’t Is net it krekte wurd,
gjin rol, mar sa’t er is,
bringt hy in wier berjocht;
al jeie se ús fuort,
wy binne wis…

… dat Jezus is de Hear;
dit boadskip foar de wrâld
giet troch nei ’t fiere lân,
dêr komme minsken gear
fan jong oant âld.

Guon Joaden yn de stêd
Ikonium ha net
wat oan ús boadskip hân:
net Jezus dy’t ús rêdt,
mar harren wet.

Sy drigen mei geweld,
dat ik woe dêr wol wei,
hie einliks skjin myn nocht,
mar Paulus is in held,
dochs gie er mei.

Yllustraasje ‘Nei en yn Ikonium’

admin

Licht in de nacht

Jereims

van Fritz von Uhde*

Hij meende alles al te weten,
tot zijn hoofd er vol van was,
zodat het haar er los van liet,
het was de waarheid die hij las.

Als theoloog kon hij zich meten
met de hoogsten in het land,
een lage berg beklom hij niet,
de waarheid vond hij met verstand.

Totdat zijn oog viel op de aarde,
die in ’t schemerduister lag
en waar het volk zich op bewoog,
’t was niet verheven wat hij zag.

Omdat de dag fel naar hem staarde,
ging hij liever in de nacht,
de heuvel reikte niet zo hoog,
geen theoloog stond daar op wacht.

De mysticus ontving zijn wezen
als beweging door de damp,
terwijl het zong het hoogste lied,
verwijzend naar de kaars en lamp.

* Fritz von Uhde (1848-1911)
Schilderij ‘Christus en Nicodemus’

 

 

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum