Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Ta frijheid roppen

Lyrysk Deiboek

Men is ta frijheid roppen,
al fan de earste sike ôf,
it giet deryn en -út,
net ien komt yn it nau
op wei nei boppen.

Tal traaljes litte witte
dat macht sprekt faak in oare taal,
dy fan in fêst beslút,
de ein fan it ferhaal
fan dwaan en litten.

Derút en daliks klimme,
de muorre biedt foarearst hâldfêst,
de geast kiest koers nei súd,
fier fan ’t fertroude nêst…
de frijheid nimme.

admin

Edith Cavell’s moreel

Skiednisbylden

fan ûnbekend*
fan ûnbekend**Wie Edith Cavell lykas Nightingale
in mem foar de soldaten
of wie sy in Ingelske spion?
It hong der mar fanôf
mei wa’t men dizze saak beprate.

De dûmnysdochter hie in heech moreel,
wie soarchsum foar de siken,
hiele djippe wûnen fan de kriich,
se liet har yn as frou
mei grinsoerrinnend wurk, die bliken.

Soldaten brocht sy oer de grins,
droech oer de ynformaasje
dy’t se fan ferwûne Dútsers kriich,
bleau trou oan har moreel
en ’t leger fan de Britske naasje.

Foar Dútsers gie sy troch foar ’t minne mins
en doe’t sy finzen rekke,
ûndergie sy ’t lot fan in spion,
gjin ear foar ‘Nightingale’,
it skot koe har moreel net brekke.

* Foto ‘Edith Cavell’
** Foto ‘Begraffenis fan Edith Cavell’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum