Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Heit en mem

Keunst

fan Ids Wiersma*Sjedêr ús heit
mei pipe, jiskebak en kwispeldoar,
dy’t hy nei ’t bodzjen nedich hat,
syn ark foar binnendoar.

Sjoch nei ’t gesicht,
hy eaget nei syn eigen binnendoar,
fielt him dêr skôgjend op ’t gemak,
dêr is ’t no ienkear foar.

Sjoch nei de fûst,
dy’t krêftich om de foarkestâle lei,
hy smiet de lading krekt teplak,
’t hea naam syn switdrip mei.

Sjedêr ús mem
mei om de holle kant en blinkend goud,
dy’t sy nei ’t wurk teplak brocht hat,
sy is mei ’t goud op troud.

Sjoch nei ’t gesicht,
sy sjocht fan binnendoar út nei wa’t komt
en stelt har bernsbern op ’t gemak,
heart dat har man wat bromt.

Hear nei har lûd,
dat net te lûd klinkt as sy witte wol
wat lytse Sijke hawwe wol,
as beppe is sy gol.

* Ids Wiersma (1878-1965)
Skilderij ‘Heit’
Skilderij ‘Mem’

admin

Brief oan de Filippiërs 5

Bibelbylden

fan Paulus*

Tink net dat ik der bin
of ’t heil al grepen ha,
mar ’t stiet my wol foar eagen,
’k sil der dravende op ta.

In wedstriid is ’t foar my,
ik rin sa hurd as ’k kin
om ’t heil as priis te winnen,
dêrtroch krijt it libben sin.

Lit ús deselde kant
op rinne, dat de streek
foar elkenien te heljen
is, ek foar de flugge leek.

De himel is it doel,
it plak dêr’t Kristus wei-
komt as ferlosser, sûnder
Him stean alle libbens faai.

* Part fan de brief oan de Filippiërs
(út haadstik 3 en 4)

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum