Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Heechliet oer de fal

Bibelbylden

fan ûnbekend*

In machtich lûd klonk as in liet:

Halleluja, ear oan God,
dy’t macht hat en it heil jout,
de macht om in rjochtfeardich oardiel
út te sprekken oer de hoer fan Babylon,
dy’t oer de ierde grut ferdjer brocht,
sadat in swiere straf kaam op har del,
Gods feinten hat sy ek fermoarde.
Sjedêr de hoer yn fjoer en flam,
de reek ferdriuwt it lêste ljocht,
nea wurdt in toer wer boud.

Ien stim kaam by de troane wei:

Dêrom loovje God, jim allegear,
fan lyts oant grut, in machtich koar,
Him tsjinje al syn feinten,
de iene nei de oar,
foar har is ’t heil. 

* Yllustraasje ‘Himelsk koar’

 

admin

Kallisto

Mytebylden

fan Hendrick Goltzius*

Kallisto wie as nimf in faam
en woe gjin omgong mei in man,
oan Artemis soe sy har wije,
as goadinne fan de jacht
mocht sy Kallisto’s kar wol lije.

It wie god Zeus dy’t by har kaam…
as Artemis, hy naam ’t derfan
troch mei Kallisto dochs te frijen,
dat sy rekke troch him swier,
dit feit mocht Artemis net lije.

Kallisto waard foar straf bearin
en kriich de hûnen op har ôf,
moast sa har tastân swier belije;
Zeus sloech op syn frijster acht,
sy soe fan him ferromming krije.

Kallisto skynde yn de nacht
as Grutte Bear, sy wie gjin frou
mear, manlju moasten har sa mije.

* Hendrick Goltzius (1558-1617)
Skilderij ‘Artemis ûntdekt dat Kallisto swier is’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum