Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Dûbele gefoelens

Keunst

fan Jan Adam Kruseman*
fan Orest Adamovitsj Kiprenski**Hy hat it mei himsels goed troffen,
mei in holle dy’t der wêze mei,
de skouders breed, it boarst foarút,
de linkerhân klear foar de klap,
de rjochter showt syn skriuwtalint,
’t swart-wyt noch ta beslút.

By tsjuster is er mankelyk,
oerdei in master yn de romantyk.

Lit him mar yn syn eigen rûnte,
ynkeard want hy sjocht no nearne nei,
mar earder krong syn eachopslach
troch alles hinne, klap nei klap
kriich hy werom, is net oars wend
as wês foar ynkear wach.

Oerdei sjocht hy it aldermeast,
it byld komt yn de skimer fan de geast.

* Jan Adam Kruseman (1804-1862)
Skilderij ‘Portret fan Adrianus Anthony Vinju’

** Orest Adamovitsj Kiprenski (1782-1836)
Skilderij ‘Portret fan dichter Zjoekovski’

 

admin

Romeinske Joad oer Paulus

Bibelbylden

fan Enrique Simonet*

Al jierren wenje ik yn Rome,
ha as Joad hjir altyd wolkom west
en kin my hâlde oan Gods wetten;
as de keizer sines krijt,
bin ik tefreden mei de rest.

Geregeld bin ’k nei Paulus setten;
twa jier lyn kaam hy yn Rome oan,
omdat er opkaam foar syn rjochten;
’k wie as fromme Joad benijd
nei wat er sei oer God syn Soan.

Mei ynmoed hearde ’k nei syn wurden:
dat Jesaja Kristus’ komst foarsein
hie, mar gjinien woe dêrnei hearre;
No waard ek syn boadskip mijd…
iksels bin troch syn dea ferslein.

’t Is stjerrend wier, hy is ûnthalze,
sa is Paulus troch syn Hear befrijd.

* Enrique Simonet (1866-1927)
Skilderij ‘Paulus ûnthalze’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum