Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Stoarm oer lân en see

Keunst

fan Ildephonse Stocquart*
fan Hermanus Koekkoek**Men kin nea witte, mar wol fiele
mei wat help fan each en ear
hoe oft it waar him oanjaan sil,
’t gefoel jout oan: rap yn de wear,
der is stoarmwaar op til.

It fee op ’t lân is ek besiele
mei wat jeiend komme sil
en stiet balstjurrich foar it stek,
’t gefoel jout oan de eigen wil
dy’t lûd komt út ’e bek.

Sa kinne fee en minsken diele
soargen oer it rûge waar,
dat har nei de beskutting driuwt,
dochs driget it gefaar
dat ien bist achterbliuwt.

Nei ’t westen ta, in oere rinnen,
swypket wyn it wetter op
ta meunsters, bearend om de bút,
op elk bist sit in wite kop,
wat slút it flechtsjen út.

* Ildephonse Stocquart (1819-1889)
Skilderij ‘Op ’e flecht foar de stoarm’

** Hermanus Koekkoek (1815-1882)
Skilderij ‘Stoarm op ’e Easterschelde’

admin

Grien foar Grou

Skûtsjesilen

Ut it skûtsje-argyf 2011

Image

De loft wie skier, mar ’t wie safier,
de skûtsjes krigen ’t griene ljocht
en pikten op ‘e mar de start;
It Hearrenfean wie wat te ier,
dus yllegaal, want rjocht is rjocht.

De twirren strieken oer de mar
en treauwen fjirtjin mêsten skean,
mar trettjin rêgen bleauwen rjocht;
De Lemmer hie gjin oare kar:
it skip is út ‘e striid wei fearn.

Image

De weagen rôlen foar Doarp Grou,
dat fier op kop de Ie op foer
mei nei de skuor in lime mêst,
mar Snits rûn as in Grouster skou,
mei faasje nei Sint Piters toer.

De lûden weagen ’t wetter oer
fan skûtsjesilen is ús nocht
en rôlje om it âlde Grou.
De winner hie it tûkste roer,
dat rap it skip de streek oer brocht.

Image