Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Pierre-Auguste Renoir

Skiednisbylden

fan ûnbekend*
fan Pierre-Auguste Renoir**

Syn libben, fol ympresjes,
makke Pierre-Auguste ferneamd,
hy seach it ljocht yn alle kleuren,
troch syn hân is ’t op ’e doeken streamd.

Hy siet mei stive fingers
stil te wachtsjen op ’e dea,
nei fjouwertûzen skilderijen
krong de reuma pynlik troch de lea.

Twa soannen, ynvalide
troch de oarloch, droech er mei,
it kriichsgeweld koe gjin meilijen,
’t makke yndruk op syn âlde dei.

Syn fingers wiene linich
doe’t er om him hinne seach
om op te heinen yn de kleuren
ljochteffekten, boarnen foar it each.

Syn jonge dagen streamden
net oerfloedich nei de jûn;
de dea joech oan syn keunst de wearde
fan ferneamdens, mear as ien miljoen.

* Foto ‘Pierre-Auguste Renoir’
** Skilderij ‘Selsportret’

admin

Heechliet oer de fal

Bibelbylden

fan ûnbekend*

In machtich lûd klonk as in liet:

Halleluja, ear oan God,
dy’t macht hat en it heil jout,
de macht om in rjochtfeardich oardiel
út te sprekken oer de hoer fan Babylon,
dy’t oer de ierde grut ferdjer brocht,
sadat in swiere straf kaam op har del,
Gods feinten hat sy ek fermoarde.
Sjedêr de hoer yn fjoer en flam,
de reek ferdriuwt it lêste ljocht,
nea wurdt in toer wer boud.

Ien stim kaam by de troane wei:

Dêrom loovje God, jim allegear,
fan lyts oant grut, in machtich koar,
Him tsjinje al syn feinten,
de iene nei de oar,
foar har is ’t heil. 

* Yllustraasje ‘Himelsk koar’

 

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum