Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Foar de harsens

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Ut it skûtsje-argyf 1973

Image

Hoe krigen se de gong deryn,
dat Lemsters út ‘e skroeven rekken,
toeters balten, klokken letten?
Sile, blinder, batse oan de wyn,
al is it tusken skippersfletten.

De slepers fan in ieu ferlyn
ha fluite, stome no as gekken
wylst se swarte reek útblaze
streekrjocht nei De Lemmer oan de wyn
om Sietse* nei de priis te razen.

Image

De Lemsters is it net nei ’t sin,
want as it skûtsje achter rekket,
lit it folk syn reekwolk hearre:
‘O, wat sylt it Lemster skûtsje min,
it resultaat is om te stjerren!’

Mar Sietse hold de moed deryn,
wie net benaud foar grutte bekken,
dronk dy jûn allinnich kassis,
dat syn geast lei skerper oan de wyn:
‘Sis ’t my mar streekrjocht foar de harsens!’

* Sietse Hobma

admin

Telegrafyske nekrology

Skûtsjesilen
PDF Print E-mail
Ut it skûtsje-argyf 1973

Image

De dea yn skipperstrui ropt fier,
wurdt mei de pet op in sensaasje
foar De Telegraaf, bringt stjerrend wier
oan ’t lêspublyk ferdivedaasje.

Sa waard in deagewoane Fries
de stoere held fan ’t Fryske wetter,
elke Amsterdammer dy’t dat lies,
seach Grutte Pier, hy wist net better.

Wa koe sa sile as dy’t dea
it roer noch hie yn skippershannen,
hy lavearre mei syn stive lea
dit barren nei de fierste lannen.

De klokken galmen oer de stêd
yn harmony mei wetterweagen;
op ‘e bier glied mei in blommebêd
foar withoefolle wiete eagen.

Waard Starum sa in beafeartsoard,
in jonge konkurrint fan Lourdes?
Klaas wie deagewoan ien fan de float,
in âlde skipper, dy’t it koe dus.

Image

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum