Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Sinneblom

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Ien siedsje yn de skurte
fan mem ierde,
dy’t by de maitiidssinne
iepenbierre
wat groeie soe ta grutter:
it tinne stâltsje
fan ’t bern, dat amper drage
koe it holtsje,
omseame mei in krage
fan giele strielen,
dy’t yn de simmerdagen
omheech beweegden
en meidraaiden en -dielden
yn libbenssinne,
folwoeksen en yn wielde.

Image

En yn de lêste faze
fan it libben,
as’t sinnestrieljen wazich
wurdt en ’t stribjen
ferwurdt ta machtleas hingjen,
sykje stâle
en blom om steun en stipe
oant de twirren
nei ’t herteklopjen tingje,
dat it ripe
sied yn de skurte fan de
ierde rôlet.

Image

admin

Rotondewolken

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
De lêste blêden holden har noch fêst
oan tûken dy’t it wol ferwachten
dat it sa ferrinne soe en nei de lêst
fan buien, twirjend en mei frachten
heil, it keale libben kaam fansels ta rêst.

Image

Berêstend joech it tûkeramt him oer
oan ’t skouspul boppe, mar ek ûnder:
wolkeloften, draaiend sûnder rêst en doer,
wjerspegelen rotonde, ’t wie in wûnder
dat it draaide sûnder ien oan ’t stjoer.

Image

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum