Willem Tjerkstra’s thússide
admin

De dea fan de tsjiftsjaf

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Image

Se fûnen him op ’t hurde hout,
ús tredde generaasje,
in misslach, de fatale fout
en út wie ’t mei syn faasje.

Hy song ús wekker, moarns betiid,
in lûd fol fleur en graasje
besiele alle dagen swiid
de wrâld, syn sangdonaasje.

No leit er stil en stom ferslein
troch glês, in imitaasje
fan loft, syn frijheid sûnder ein,
mar sûnder moederaasje.

’t Begrutsjen kaam fan dy’t him fûn,
ús tredde generaasje,
se ha him oan de ierde jûn,
gewoan, gjin styl of staasje.

No leit syn grêf yn ’t rulle sân
mei blommen en wat stiennen,
in lêste groet noch fan de hân
dy’t droech it lyk derhinne.

Image

admin

Nei de tonger

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Image

 

Nei’t justerjûn de tonger
oerenlang de loft besloech,
dêr’t skril de flitsen spatten,
rint de moarntiid, noch wat rûch,
mei my de dyk del, sjongend
fan in langstme nei it blau
fan ivichheid as gatten
tusken wolken, God syn spoar
de hichte yn, foar eagen
net te folgjen, dêrom sjou
ik fierder mei de strielen
yn de rêch en ek de smoar
yn om de wiete segen
dy’t de eagen sakje lit
oant op it gers dêr’t giele
blommen bloeie, achtergrûn
foar ’t blau, de ierdske wegen
dy’t begeanber binne, dit
is ’t ljochtsjen nei de tonger.

Image

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum