Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Dreech feest

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
By de earste wurkdei
fan ús dochter Jacoba
yn in sikehûs yn Malawi

Fansels, it wie tafallich,
in kwestje fan no ja,
in antwurd wie oerstallich,
soks bart no ienkear sa.

Foar ’t earst in flaggemêst,
de âlde fan ús boat,
yn hurd beton sa fêst
as libje op ien poat.

In brulloft mei gebak
en kofje, nee gjin drank,
mar wol yn ’t kreaze pak,
de kleur fan ’t folk wie blank.

Berjocht út Afrika:
sa’n fjirtich op in seal,
gjin soarch der noch op ta,
wa’t hiel wurdt, is net heal.

Dan wer dy flaggemêst,
it pompeblêd omheech,
Jacoba die har bêst,
in feest, mar ’t wie wol dreech.

Image

admin

Pomp

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Image

Yn felle kleuren leit er op ‘e brêge
te wachtsjen op ‘e ûndergong,
de djipte yn om dêr syn drege
sûgjen as in wetterlong
de nacht en dagen troch te setten,
foar’t de weagen mei in sprong
oer de greiden gean, de lege…

Image

… net ieuwen noch bestân tsjin wylde wetten
fan stoarmfloed, heger as yn ’t jier
doe’t minske, bern en dier ferdronken;
mar de kleuren binne ier
genôch de djipte yn, fersonken
om te pompen dat it wier
sa rint mei droege skonken.

Image

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum