Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Swak en blyn

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Rembrandt*
fan Annibale Carracci**

Image

Delila hat it lange hier,
rint yn triomf har peesplak út
mei yn de hân de skjirre;
se wie de hiele nacht yn ’t spier
mei flaaikjen, tuskentroch in tút
oant Simson ’t iepenbierre.

De Filistinen ha de man,
dy’t machtleas ûndergiet de grip
nei withoefolle pleagen
– as nazireeër neffens plan –
hy raast it út by elke prip
dy’t flimet yn syn eagen.

Dêr stiet er mei twa keattings bûn,
tsjin syn karakter muorrefêst,
yn ’t neaken foar de eagen
fan wa’t him sjogge as in hûn
of ezel, draaiend sûnder rêst
as wraak foar alle pleagen.

Image

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘Simson wurdt blyn makke’

* Annibale Carracci (1560-1609)
Skilderij ‘Simson finzen’

admin

Ferriedlik willewiif

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Carlo Cignani*
fan Rembrandt**

Image
detail

Delila, keninginne fan de nacht
en Simson, smoar fereale op har liif,
gjin tinken oan, hy nimt him net yn acht,
fertrout him ta oan ’t willewiif.

Foardat it komt oan ’t bleate nachtspul ta,
komt sy yn opdracht fan de heechste fiif
mei flaaikjend freegjen oer syn krêft en sa,
hy jout him noch net bleat foar ’t wiif.

Gjin farske snaren hâlde Simson tsjin,
de nije koarden skuort er fan it liif,
syn hier yn ’t weeftou leit tichtby de sin,
mar is noch net genôch foar ’t wiif.

Delila, keninginne fan de nacht,
pakt Simson by it hert, foar har geriif,
it sulver, krijt sy no oer him de macht,
de lokken falle foar it wiif.

De nazireeër is syn sterkte kwyt
en kin de Filistinen net mear oan;
wa’t yn it libben fan twa wâlen yt,
ferliest de krêft as Juda’s soan.

Image

* Carlo Cignani (1628- 1719)
Skilderij ‘Simson en Delila’

** Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘Simson troch Delila ferret’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum