Willem Tjerkstra’s thússide
admin

It nije skûtsje

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Twa moannen nei it ferstjerren fan ús heit

It skûtsje fan de Nije Tiid lei klear
om striidleas fan de kant te stekken,
dat de Skepper liet dy lêste kear
syn eagen gean oer roef en dekken,
wiisde oan de skipper ek syn plak
op ’t helmhout, wie beslist te sprekken
oer ’t gehiel, fan fleugel oant it flak
foldie it oan syn goede skepping,
dat de Skepperssoan kaam doe oan board
om mei de skipper te besprekken
dat it net mear gie om súd of noard,
gjin wynstreek mei syn skrale rekken,
mar in koelte nei in wankend oard
en hark, de Skeppersgeast syn twirren
rûzen oan en foelen der rom yn,
de skipper seach it al fan fierren
en stjoerde ’t skûtsje foar de wyn.

Image

Tekening fan broer Anne

admin

Wjukslach

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Image

De Wjukslach hat syn lêste slaggen makke,
is del- en lamslein, leit bedobbe ûnder stien,
syn geast fan frijheid doarmet noch, ferswakke
mar net ferslein bewjukkelt er wat is ferdien.

Image

Wat hat er noch te sykjen tusken stiennen
dy’t ôffierd wurde yn de kisten fan metaal,
de jierren strike oer de púnheap hinne,
it teken fan de stienbrek sprekt gjin minsketaal.

Image

De geast fljocht dêrom fierder, net beswierre
troch ’t pún fan minskehân dat mei de tiid ferdwynt,
syn wjukslach draacht him nei de kleare fierte
dêr’t frijheid yn de minske syn gelikens fynt.

Image

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum