Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Under peil

Skûtsjesilen
PDF Print E-mail
Ut it skûtsje-argyf 1969

Noch foar de striid kin ’t raar beteare
as de skipper hiset heger ’t seil
as proefsyleleminten twirjend beare,
want dan rekket skip of skipper ûnder peil.

Image

As earste sylde skipper Hylke*
Earnewâld oer Sitebuertster Ie,
bekend mei ’t rôljend Grouster wetter
sa’t der gjin betûfter siler wie
oant út ‘e hichte wei in twirre
him fûl falle liet yn ’t taande seil,
it skûtsje koe gjin meter fierder
wat de skipper fûn fier ûnder peil.

Image

As twadde sylde skipper Teake**
’t Heale Moantsje skean de Moarre oer,
net ûnbekend mei ’t wiet fan Koudum,
rekke dochs it lot de man oan ’t roer:
syn harsens woene ’t mêstblok keare,
mar se skodden ûnder ’t wetterpeil,
hy koe gjin moantsje mear ferneare,
striek harsensskraabjend fok en seil.

* Hylke de Vries
** Teake Brouwer

admin

Twa mantsjes

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Se binne kunde fan elkoar,
it stedske en it doarpske mantsje
en steane heger as in oar,
bewege byldzjend foar de eagen
fan wa’t har sjen wol as ikoan:
de goaden dy’t as fûgels fleagen,
op reis fan doe nei hjoed en moarn,
mar hjoed de dei… se binne klommen
as mantsjes fan Olympus
op stielen poat om hiel gewoan
it fleanend folk derop te wizen
dat stadichoan dwaan hat in plus,
mar hiel opmerklik tusken beide
ferskilt it tempo en de toan:
de stêd rint nei it park, ferrizend
as byld fan it natuerlik grien…

Image

… it doarp sit drok bewegend, wizend
nei wat de stêd beslacht mei stien.

Image

Archief

Categorieën

Zoeken

  • Categorie

  • Datum