Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skûtsjesilen category

admin

Flaggeparade

Skûtsjesilen

Ut it skûtsje-argyf 2011

Image

Skipmachtich brûsde ’t nei Langwar,
hjir mei in flagge, dêr in wimpel,
giel en swart, read, wyt en blau,
de measte eagen simpel.

Image

De mêsten heech, de wjukken yn
it rûn en wer dy tinne doeken,
klappend op Langwarder wyn,
foar skippers goed te brûken.

Image

Der klapten wurden nei de start,
want alle fjirtjin easken rjochten,
mar de Fryske flagge hat
it skûtsjeskeel besljochte.

Image

De kopposysje wie foar Grou,
it skûtsje fan it skerp lavearjen
bleau oan de tradysje trou:
Langwar kin ús wurdearje.

De finish wie foar de piraat
mei giel, blau, read en tal fan stjerren,
flaggen foelen yn it skaad,
syn skot wie skerp te hearren.

Image

admin

Grize striid

Skûtsjesilen

Ut it skûtsje-argyf 2011

Image

It wie ien grize widens,
boppe loft, dêrûnder mar,
in blakte sûnder ein
mei út en troch in spatsje rein,
gjinien wist wat is wiis,
it wie in griis, goed yn de war.

Image

Der hong in wite flagge
op ‘e boat fan no de start,
it wie it útstelsein
fan nimmen wit no noch de ein,
elk rekke yn de tiis,
in perspektyf djip yn it swart.

Image

In skot en ’t soe dan heve,
alle seinen wiene grien,
gjin skipper seach de ein,
mar dêrmei wie net alles sein:
grien skode oer it griis,
dochs glied it brún* nei nûmer ien.

Ien waard it grien foar eagen,
wist net mear fan no en niis
en dreamde djip fan wyn en weagen.

Image

* Drachten