Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skûtsjesilen 2018 category

admin

Twa kampioenen

Skûtsjesilen 2018

It wie noch yn de iere moarn
doe’t út De Lemmer foer De Jouwer,
op ’e sleep troch ’t memmeskip
om middeis foar de ear te silen;
fan de fûken kaam de fisker oan,
de bun healfol, syn deistich brea,
hy koe der krekt foar lâns.

De middeis rûn de spanning op
mei hurder gong, de romte nauwer
tusken skûtsjes yn de striid,
’t wie as de duvel ek mei spile:
rom de skoaten, taktysk nei de top,
de Feansters leine lang foar dea,
Grou pakte sa syn kâns.

Twa kampioenen kamen út
de striid, de iene wie wat gauwer,
kriich formeel it folste rjocht,
de oare koe wat flugger sile,
wie moreel de winner, in salút
fan ear, sa spannend wie it nea,
foar Grou en ’t Fean de krâns.

 

admin

Kleurige takomst

Skûtsjesilen 2018

Kleurige takomst

Men kin it libben swart-wyt sjen,
foar harren is it hjoed noch grien,
de takomst laket jonges ta
dy’t skipper wurde wolle,
pearse weagen, blau de loft;
sy ha dêr net sa lang mear stien,
har slepe litte woene se net ha.

In sleepstart op ’e ynheldei
soe earlik wêze, lykwicht jaan
oan Earnewâld, start fan de wâl,
mar soe de wyn dat wolle?
Heech de weagen, wyld de loft,
dus wie it slepend net te dwaan,
it like mei in frije start ek mâl.

De jonges wiene fierder rûn
en op ’e skeante sitten gien
mei útsicht oer de hiele mar,
dêr’t skûtsjes fierder wiene
as de weagen, pears en wyt,
dy’t rôlen nei it ploechje grien…
wat sy foar eagen hiene boeide har.

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum