Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skiednisbylden category

admin

Leopold II

Skiednisbylden

fan ûnbekend *
fan ûnbekend**


Koe in folkemoardner kening bliuwe,
ien dy’t hannen hakje liet,
miljoenen deaden op ’t gewisse hie?
Jawis, hy koe dêrfan de fruchten priuwe,
want gjin blanke Belch dy’t dêrmei siet.

Sa liet Leopold syn saakjes driuwe
op it bloed fan ’t swarte folk.

Koe in kening iennichst eigner wurde
fan in Frijsteat út it sicht
fan ’t wrâldgewisse sûnder wize rie?
Jawis, yn Kongo hakken skerpe swurden
hannen ôf as keninklike plicht.

Sa liet Leopold syn saakjes driuwe
op it bloed fan ’t swarte folk.

Koe in kening-moardner ryk beleanne
wurde as de eigner fan
in lân dat yn potinsje alles yn him hie?
Jawis, dy sechtich oarders moasten kinne,
sa kaam Leopold wol boppe Jan.

Sa liet Leopold him blinkend driuwe
op it bloed fan ’t swarte folk.

* Foto ‘Kening Leopold II fan België’
** Foto fan bern mei ôfhakke hannen
(omdat se te min rubber ophelle hiene)  

admin

Heiten fan Nicaragua

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

Wa ken de heit fan Nicaragua,
Columbus of de Spaanske foarst
of binne dat de Steaten,
feriene ta in mega-macht?
It lân woe op ’e frijheid ta.

Columbus wie de bliuw-mar-efkes heit,
de Spaanske kening bleau fier fuort,
wist dat soldaten skeaten
om mannich gouden mega-fracht,
sa hat er yn de skatten baaid.

De Steaten setten yn op polityk:
konservatyf tsjin liberaal,
behâldend moast it winne,
de liberaal kriich dus de wacht
oansein, de Steaten waarden ryk.

Sa wie it lot fan Nicaragua:
in heit spuit fakentiid raar guod,
wol ’t bern selsstannich rinne;
de nije dei komt nei de nacht
as eigen krêften romte ha.

* Kaartsje fan Nicaragua

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum