Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Libbene tûken

Lyrysk Deiboek

De tûken stekke wyld derhinne
op ’e skieding tusken keal en grien,
de beamsjirurch klimt nei de hichte
om de dea bylâns te rinnen.

De motor raast om ’t pleit te winnen
fan de dea dy’t delploft as in stien,
de beamsjirurch bliuwt op ’e hichte
foar it opgean fan de sinne.

De stilte falt der samar hinne,
sûnder plof, de dea is hinnegien,
it maitiidsgrien hat him ferplichte
om net kreakjend mear te stinnen.

Sjedêr it libben fan de tûken,
dy’t fereale sjonge op ’e wyn,
de fleur komt binnen troch de sinnen,
de tiid fan ’t jier is rynsk te rûken.

admin

Hâlding

Lyrysk Deiboek

Se binne jong, noch foar in part
klaaid yn it puberfearrepak,
mar kinne al it lykwicht hâlde
mei twa poaten op dik tou,
sa boppe ’t wiet in gaadlik plak.

Hoewol’t sa’n keunstke wol wat hat,
sprekt út ’e hâlding gjin gefoel,
it bliuwt foar beide by it âlde;
pubers komme net yn tou,
ha oer de leafde noch gjin doel.

Har leafde skaait nei rôzich-read,
al is it ek ier yn de moarn,
it is har oan te sjen, sy hâlde
fan elkoar as man en frou,
mei harren is ’t al jierren oan.

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum