Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Stam

Lyrysk Deiboek


Net ien wurdt samar setten
op ’e ierde sûnder achtergrûn,
elk stammet fan in rige ôf,
de âlde stam wurdt net fergetten.

De âlde stam fan jierren
lang mei rjochte rêch en altyd sûn,
hie op ’en doer syn simmers hân,
de winter hat him iepenbiere
mei tûken sûnder blêden
yn de maitiid; doe’t de tiid ferrûn,
ferlear de stam syn krêft en bast,
it libben wie net mear te rêden.

De stam wurdt net fergetten,
stiet as teken op ’e achtergrûn:
‘Elk stammet fan in rige ôf,
dy’t trochrint, mar myn tiid is sletten.’

admin

Misbrûkte goadenamme

Lyrysk Deiboek


Poseidon is syn namme,
god fan it hynder en de see,
dêr’t hy geregeld opdûkt
om it skipsfolk acht te slaan,
hy is ta bystean ree.

Hy hat neat mei rivieren,
kanalen binne him te smel,
it is de see dy’t oan him
lûkt, de hynders sil er jaan
de spoaren mei de yell:

‘Hop, hop, myn dryste dieren,
seehynders ha de gong deryn,
elk swyn is ien tefolle,
lit dat bist mar yn de waan
dat ús bestean is skyn.

Wat seit myn goadenamme,
skreaun op in skip foar it kanaal?
Neat oars as skyn en misbrûk,
op ’e see ha ik de baan
te skinken kleare taal.’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum